Dialog uprostřed Evropy 2010

Devatenáctý ročník brněnské konference zasvětili její čeští i němečtí organizátoři reflexi současné hospodářské krize. Zatímco je tato krize dosud vnímána především jako nemoc ekonomiky, objevují se hlasy volající po reflexi skutečných příčin ekonomických potíží západního světa. Odpověď se nehledá snadno. Snad proto, že se naposledy nejsilněji prosadil neoliberalismus, nabízí se hledat u jeho oponentů – křesťanských a sociálních demokratů. V posledních desetiletích však se u moci vystřídaly všechny hlavní ideové směry. Proto se zdá zřejmé, že nebude stačit jednoduše přehodit výhybku na kolej jiné ideologie. Není mnohem spíše třeba jít ke kořenům všech myšlenkových směrů? Pokusíme se o to za pomoci vyhraněných dialogů – katolíků s liberály, křesťanských demokratů s demokraty sociálními a v neposlední řadě Čechů s Němci. Čas nazrál pro hledání nového a my Vás k tomuto hledání srdečně zveme.

Akci připravují Společnost Bernarda Bolzana a Ackermann-Gemeinde z Mnichova. Velice dobře se osvědčila spolupráce s městem Brnem (www.brno.cz), nově jsme začali spolupracovat také s Jihomoravským krajem (www.kr-jihomoravsky.cz). Dalšími partnery jsou Fundacja Krzyżowa z Polska (www.fundacjakrzyzowa.org) a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (www.sfpa.sk).

Záštitu nad akcí převzali primátor města Brna Roman Onderka a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Kontakt

Společnost Bernarda Bolzana, z.s. Vyšehradská 49
Praha 2
128 00
+420 725 825 852 spolecnostbb@gmail.com